Công ty Mai Vinh đi du lịch Cambodia tháng 6/2013

Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn công ty Mai Vinh xác định du lịch tập thể là phương thức tốt nhất để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, thư giản, tái tạo sức lao động sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc và cũng là dịp tăng cường mối giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các Khối, Bộ phận trong công ty. Hằng năm, Mai Vinh đều tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể CB-NV.
 Điểm tham quan năm 2013 là đất nước chùa tháp Cambodia. Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến du lịch:

Đền Angko Wat

Cung điện Hoàng Gia

Thủ đô Phnom Penh

Núi Kulen