Công ty Mai Vinh đi du lịch Cambodia tháng 6/2013

Công ty Mai Vinh đi du lịch Cambodia tháng 6/2013

14/04/2019

Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn công ty Mai Vinh xác định du lịch tập thể là phương thức tốt nhất để nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, thư giản, tái tạo sức lao động...